Về mẫu họ tên người NAN01

Thanh An, Nghe An, Vietnam

Mẫu họ tên người NAN01 bao gồm 38099 họ tên người hợp lệ sinh cùng năm (sau năm 2000). Khu vực địa lý thuộc tỉnh Nghệ An. Đặc điểm: Lấy từ một nguồn duy nhất. Nguồn đáng tin cậy. Mang đặc trưng cao về vùng miền. Dữ liệu đầu vào có chuẩn chính tả cao. … Đọc thêm

Về mẫu họ tên người DKL01

Thác Dray Nur

Mẫu họ tên người DKL01 thuộc tỉnh Đắk Lắk được dùng để thống kê các kết quả sau: 100 họ phổ biến của tỉnh Đắk Lắk 100 tên nam phổ biến của tỉnh Đắk Lắk 100 tên nữ phổ biến của tỉnh Đắk Lắk Nam Văn Nữ Thị – Đắk Lắk Mẫu thô bao gồm … Đọc thêm

Về mẫu họ tên người SG01

Sài Gòn - Việt Nam

[Cập nhật: 16/7/2022] Mẫu họ tên người SG01 được tôi sử dụng để tạo ra các thống kê gồm: 100 họ phổ biến ở Việt Nam 100 tên nam phổ biến 100 tên nữ phổ biến Nam Văn Nữ Thị Dùng họ làm đệm Các đệm dành cho nam phổ biến Các đệm dành cho … Đọc thêm