Giới thiệu

đường phố Việt Nam
Đường phố Việt Nam

Tên là thông tin đi theo một người cả đời vì vậy nó chiếm vai trò quan trọng đối với cá nhân. Tôi hy vọng website này sẽ giúp những ai có nhu cầu liên quan đến họ tên có nguồn dữ liệu tham khảo, chẳng hạn như khi muốn đặt tên cho con, cháu, tìm hiểu tên gọi của chính bản thân mình, hoặc tìm kiếm các thống kê cụ thể.

Các thông tin trên website được sàng lọc cẩn thận, dựa trên nguồn dữ liệu công khai và mẫu khá lớn.

1. Một số thống kê hữu ích:

2. Các nghiên cứu quốc tế về họ tên người nói chung (không phải về riêng họ tên của người Việt): hoten.org/category/nghien-cuu/

3. Ứng dụng phân tích ý nghĩa họ tên & chọn tên hay: bầu.com, sản phẩm này sử dụng nhiều dữ liệu thống kê từ các mẫu họ tên người trên website Họ tên người Việt.

Các câu hỏi, liên hệ hãy gửi email cho tôi qua địa chỉ: ducanhstarbucks@gmail.com

Bạn được quyền sao chép dữ liệu trên website này miễn là có dẫn nguồn.