Về mẫu họ tên người VNTH01

mẫu VNTH01

Mẫu họ tên người VNTH01 bao gồm 1682729 (hơn 1,6 triệu) họ tên người hợp lệ. Khu vực địa lý hết sức đa dạng, bao gồm cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đây là mẫu họ tên người lớn nhất chúng tôi hiện có. Đặc điểm: Ưu điểm: Nhược điểm: Tổng quan về dữ liệu: … Đọc thêm