Giải thích ý nghĩa 100 tên phổ biến ở nam giới

giải thích ý nghĩa tên phổ biến ở nam giới

Trong bài viết này, tôi sử dụng danh sách 100 tên phổ biến ở nam giới (mẫu SG01) làm phần giải thích ý nghĩa. Tương tự như bài giải thích ý nghĩa của 100 tên nữ phổ biến, tôi chủ yếu dùng các từ điển Hán Việt của Thiều Chửu [tc], Trần Văn Chánh [tcv], … Đọc thêm

Các tên phức nam và nữ phổ biến

tên phức phổ biến ở nam và nữ giới

Dù đa phần tên của người Việt là tên đơn, chẳng hạn như Vân, Mai, Hùng, Cường, Tuấn, thì vẫn có một số lượng đáng kể các tên phức (xem thêm: mô hình họ tên), mà một chương trình gợi ý tên cho con cần phát hiện để trả về các kết quả giải nghĩa … Đọc thêm

Các mô hình họ tên của người Việt

các mô hình họ tên của người Việt

Nắm được mô hình họ tên người cũng là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra được một chương trình gợi ý tên hay cho con chất lượng. Bởi mô hình sẽ can thiệp đến vấn đề phân tích ngữ nghĩa của họ tên, và đưa ra các quyết định liên quan khác … Đọc thêm

Giải thích ý nghĩa 100 tên phổ biến ở nữ giới

ý nghĩa các tên nữ phổ biến

Tên người Việt nói chung đa số sử dụng từ Hán Việt, mang nghĩa hàm ẩn, đôi khi rõ nghĩa, đôi khi không tùy theo vốn từ của người đọc. Trong bài viết này tôi sẽ sử dụng một số từ điển như từ điển Hán Việt Thiều Chửu [tc], từ điển Hán Việt Trần … Đọc thêm