Về việc sử dụng họ làm đệm trong họ tên người Việt, dựa vào các trường hợp điển hình của họ Nguyễn, Trần, Lê, Phạm (mẫu SG01)

mẹ và con

Trong cả hai phân tích về đệm phổ biến ở nam và đệm phổ biến ở nữ, chúng ta đều thấy mức độ sử dụng cao của những đệm vốn có nguồn gốc từ họ. Điển hình là các họ phổ biến nhất gồm Nguyễn, Trần, Lê, Phạm có tỷ lệ dùng khá cao trong … Đọc thêm