Về việc sử dụng họ làm đệm trong họ tên người Việt, dựa vào các trường hợp điển hình của họ Nguyễn, Trần, Lê, Phạm (mẫu SG01)

mẹ và con

Trong cả hai phân tích về đệm phổ biến ở nam và đệm phổ biến ở nữ, chúng ta đều thấy mức độ sử dụng cao của những đệm vốn có nguồn gốc từ họ. Điển hình là các họ phổ biến nhất gồm Nguyễn, Trần, Lê, Phạm có tỷ lệ dùng khá cao trong … Đọc thêm

Top 1000 đệm tên phổ biến ở nữ giới (mẫu SG01)

các đệm tên nữ phổ biến ở nữ giới

Danh sách bao gồm 1000 đệm tên phổ biến nhất ở nữ giới, xếp theo thứ tự giảm dần. Mẫu gồm 115942 tên nữ giới có đệm (tức là tên có ít nhất 3 từ, ngoài đệm là họ và tên chính) được trích ra từ mẫu tên người SG01. Cách tính Họ tên người … Đọc thêm

Top 1000 đệm tên phổ biến ở nam giới (mẫu SG01)

các đệm tên phổ biến ở nam giới

Danh sách bao gồm 1000 đệm tên phổ biến nhất ở nam giới, xếp theo thứ tự giảm dần. Mẫu gồm 123659 tên nam giới có đệm (tức là tên có ít nhất 3 từ, ngoài đệm là họ và tên chính) được trích ra từ mẫu tên người SG01. Cách tính Họ tên người … Đọc thêm