Top 10 đệm dành cho Nam và Nữ phổ biến nhất và mang đặc trưng nam tính hoặc nữ tính nhất (mẫu SG01)

Nếu chỉ cần nghe tên chính của ai đó bạn đã khá chắc về giới tính của người đấy thì tên đó có tính phân biệt giới cao, và điều này thường tốt. Đệm cũng vậy, đệm tốt là đệm có chức năng phân biệt giới từ trung bình đổ lên. Thậm chí trong nhiều tên, đệm mới là thành phần chính hỗ trợ cho chức năng phân biệt giới, bù đắp cho tên chính có mức độ phân biệt giới không cao để tạo thành cụm đệm tên ổn. Các thống kê bên dưới sử dụng mẫu họ tên SG01.


10 đệm nam tính nhất

Đây là những đệm sát gần tên chính nhất phổ biến nhất ở nam giới, đồng thời những đệm này không nằm trong top 100 các đệm sát gần tên chính nhất ở nữ giới. Nhờ vậy khi sử dụng các đệm này, đặc trưng nam của tên sẽ nổi lên rõ rệt:

 1. Quốc
 2. Thành
 3. Tuấn
 4. Tấn
 5. Đức
 6. Quang
 7. Văn
 8. Đăng
 9. Duy
 10. Trung

10 đệm nữ tính nhất

Ngược lại, dưới đây là danh sách những đệm sát gần tên chính nhất phổ biến nhất ở nữ giới, đồng thời những đệm này không nằm trong top 100 các đệm sát gần tên chính nhất ở nam giới. Nhờ vậy khi sử dụng các đệm này, đặc trưng nữ tính của tên sẽ nổi lên rõ rệt:

 1. Quỳnh
 2. Thảo
 3. Mỹ
 4. Yến
 5. Thùy
 6. Tuyết
 7. Thu
 8. Mai
 9. Trúc
 10. Thúy

Tuy nhiên nhược điểm của các đệm này là vì chúng quá phổ biến, nên việc dùng chúng sẽ làm tăng chỉ số về mức độ trùng của tên.