Hứa hẹn đợt cập nhật kế tiếp cho trang bầu.com

bầu bí

Dự định là đầu tháng 12 tới hoặc cùng lắm là đầu năm 2022, trang bầu.com sẽ được cập nhật thêm dữ liệu, với số lượng mẫu khoảng hơn 400 ngàn tên, gần gấp đôi so với hiện nay. Với số lượng mẫu lớn hơn, kèm một số cải tiến thêm về thuật toán, đặc … Đọc thêm

Giải thích ý nghĩa 100 tên phổ biến ở nam giới

giải thích ý nghĩa tên phổ biến ở nam giới

Trong bài viết này, tôi sử dụng danh sách 100 tên phổ biến ở nam giới (mẫu SG01) làm phần giải thích ý nghĩa. Tương tự như bài giải thích ý nghĩa của 100 tên nữ phổ biến, tôi chủ yếu dùng các từ điển Hán Việt của Thiều Chửu [tc], Trần Văn Chánh [tcv], … Đọc thêm

Các tên phức nam và nữ phổ biến

tên phức phổ biến ở nam và nữ giới

Dù đa phần tên của người Việt là tên đơn, chẳng hạn như Vân, Mai, Hùng, Cường, Tuấn, thì vẫn có một số lượng đáng kể các tên phức (xem thêm: mô hình họ tên), mà một chương trình gợi ý tên cho con cần phát hiện để trả về các kết quả giải nghĩa … Đọc thêm

Các mô hình họ tên của người Việt

các mô hình họ tên của người Việt

Nắm được mô hình họ tên người cũng là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra được một chương trình gợi ý tên hay cho con chất lượng. Bởi mô hình sẽ can thiệp đến vấn đề phân tích ngữ nghĩa của họ tên, và đưa ra các quyết định liên quan khác … Đọc thêm

Top 1000 đệm tên phổ biến ở nữ giới (mẫu SG01)

các đệm tên nữ phổ biến ở nữ giới

Danh sách bao gồm 1000 đệm tên phổ biến nhất ở nữ giới, xếp theo thứ tự giảm dần. Mẫu gồm 115942 tên nữ giới có đệm (tức là tên có ít nhất 3 từ, ngoài đệm là họ và tên chính) được trích ra từ mẫu tên người SG01. Cách tính Họ tên người … Đọc thêm

Top 1000 đệm tên phổ biến ở nam giới (mẫu SG01)

các đệm tên phổ biến ở nam giới

Danh sách bao gồm 1000 đệm tên phổ biến nhất ở nam giới, xếp theo thứ tự giảm dần. Mẫu gồm 123659 tên nam giới có đệm (tức là tên có ít nhất 3 từ, ngoài đệm là họ và tên chính) được trích ra từ mẫu tên người SG01. Cách tính Họ tên người … Đọc thêm