Về việc sử dụng họ làm đệm trong họ tên người Việt, dựa vào các trường hợp điển hình của họ Nguyễn, Trần, Lê, Phạm (mẫu SG01)

mẹ và con

Trong cả hai phân tích về đệm phổ biến ở nam và đệm phổ biến ở nữ, chúng ta đều thấy mức độ sử dụng cao của những đệm vốn có nguồn gốc từ họ. Điển hình là các họ phổ biến nhất gồm Nguyễn, Trần, Lê, Phạm có tỷ lệ dùng khá cao trong … Đọc thêm

Về mẫu họ tên người NAN01

Thanh An, Nghe An, Vietnam

Mẫu họ tên người NAN01 bao gồm 38099 họ tên người hợp lệ sinh cùng năm (sau năm 2000). Khu vực địa lý thuộc tỉnh Nghệ An. Đặc điểm: Lấy từ một nguồn duy nhất. Nguồn đáng tin cậy. Mang đặc trưng cao về vùng miền. Dữ liệu đầu vào có chuẩn chính tả cao. … Đọc thêm

Về mẫu họ tên người DKL01

Thác Dray Nur

Mẫu họ tên người DKL01 thuộc tỉnh Đắk Lắk được dùng để thống kê các kết quả sau: 100 họ phổ biến của tỉnh Đắk Lắk 100 tên nam phổ biến của tỉnh Đắk Lắk 100 tên nữ phổ biến của tỉnh Đắk Lắk Nam Văn Nữ Thị – Đắk Lắk Mẫu thô bao gồm … Đọc thêm