Top 1000 đệm tên phổ biến ở nam giới (mẫu SG01)

Danh sách bao gồm 1000 đệm tên phổ biến nhất ở nam giới, xếp theo thứ tự giảm dần. Mẫu gồm 123659 tên nam giới có đệm (tức là tên có ít nhất 3 từ, ngoài đệm là họ và tên chính) được trích ra từ mẫu tên người SG01.


Cách tính

Họ tên người đầy đủ được đưa vào hệ thống phân tích và tách thành đệm + tên chính (loại bỏ họ trong thống kê này), ví dụ: Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hoàng Vĩnh Thịnh, Phạm Xuân Đạt lần lượt được tách thành Minh Tuấn, Vĩnh Thịnh và Xuân Đạt, sau đó tiến hành gộp những đệm tên trùng nhau lại để biết được đệm tên nào hay được dùng nhất.

Ví dụ bên dưới cho thấy tên Gia Bảo, Gia Huy và Đăng Khoa là 3 đệm tên phổ biến nhất ở Nam trong những năm gần đây (dựa theo mẫu họ tên SG01).


Danh sách đầy đủ theo thứ tự phổ biến giảm dần

 1. Gia Bảo
 2. Gia Huy
 3. Đăng Khoa
 4. Anh Khoa
 5. Minh Quân
 6. Minh Khang
 7. Minh Trí
 8. Thành Đạt
 9. Hoàng Phúc
 10. Tuấn Kiệt
 11. Tấn Phát
 12. Minh Khôi
 13. Tuấn Anh
 14. Anh Tuấn
 15. Hoàng Long
 16. Minh Nhật
 17. Đăng Khôi
 18. Quốc Bảo
 19. Quốc Huy
 20. Anh Khôi
 21. Anh Kiệt
 22. Minh Huy
 23. Huy Hoàng
 24. Gia Khang
 25. Minh Hiếu
 26. Minh Đức
 27. Hải Đăng
 28. Thành Nhân
 29. Thiên Phúc
 30. Trung Hiếu
 31. Nhật Minh
 32. Thanh Phong
 33. Hoàng Minh
 34. Tiến Đạt
 35. Minh Hoàng
 36. Hoàng Nam
 37. Quang Minh
 38. Hoàng Quân
 39. Duy Khang
 40. Trung Kiên
 41. Hoàng Anh
 42. Tuấn Khang
 43. Quốc Anh
 44. Quang Huy
 45. Gia Phúc
 46. Thành Tài
 47. Tấn Lộc
 48. Nhật Huy
 49. Tấn Tài
 50. Bảo Khang
 51. Minh Khoa
 52. Tấn Đạt
 53. Gia Hưng
 54. Khôi Nguyên
 55. Minh Triết
 56. Minh Tiến
 57. Thiên Bảo
 58. Đức Anh
 59. Quang Vinh
 60. Minh Đạt
 61. Minh Phúc
 62. Đức Huy
 63. Quốc Khánh
 64. Phúc Khang
 65. Anh Quân
 66. Minh Đăng
 67. Thiên Ân
 68. Bảo Nam
 69. Hoàng Khang
 70. Minh Tuấn
 71. Thiện Nhân
 72. Khánh Duy
 73. Trọng Nhân
 74. Quốc Thịnh
 75. Thành Danh
 76. Trọng Nghĩa
 77. Quốc Thái
 78. Gia Phú
 79. Minh Tâm
 80. Gia Phát
 81. Quốc Đạt
 82. Thanh Bình
 83. Thành Phát
 84. Phi Long
 85. Quốc Việt
 86. Hoàng Huy
 87. Minh Quang
 88. Thiên Phú
 89. Phúc Thịnh
 90. Minh Thuận
 91. Anh Tú
 92. Bảo Long
 93. Duy Anh
 94. Gia Hào
 95. Minh Phát
 96. Minh Thiện
 97. Quốc Minh
 98. Nguyên Khang
 99. Minh Duy
 100. Trọng Phúc
 101. Thanh Tùng
 102. Gia Minh
 103. Nhật Nam
 104. Thành Trung
 105. Quốc Hưng
 106. Tiến Phát
 107. Hoài Nam
 108. Anh Duy
 109. Tiến Dũng
 110. Gia Kiệt
 111. Đức Minh
 112. Bảo Duy
 113. Anh Minh
 114. Đức Trí
 115. Gia Khiêm
 116. Việt Anh
 117. Vĩnh Khang
 118. Thanh Hải
 119. Minh Long
 120. Anh Hào
 121. Minh Nhựt
 122. Minh Phú
 123. Hồng Phúc
 124. Thanh Tuấn
 125. Quốc An
 126. Quốc Thắng
 127. Thanh Sang
 128. Gia Thịnh
 129. Quốc Cường
 130. Gia Khánh
 131. Hoàng Lâm
 132. Thành Long
 133. An Khang
 134. Hoàng Duy
 135. Trung Tín
 136. Hoàng Hải
 137. Bảo Phúc
 138. Thanh Tú
 139. Đức Thịnh
 140. Minh Thành
 141. Trí Dũng
 142. Đức Duy
 143. Trung Nghĩa
 144. Tấn Dũng
 145. Trọng Hiếu
 146. Anh Huy
 147. Hoàng Bảo
 148. Đức Phát
 149. Phương Nam
 150. Trọng Khang
 151. Bình Minh
 152. Thái Bảo
 153. Tuấn Đạt
 154. Quốc Tuấn
 155. Nhật Anh
 156. Phúc Nguyên
 157. Thanh Huy
 158. Duy Khánh
 159. Minh Thông
 160. Hoàng Sơn
 161. Anh Đức
 162. Phú Quý
 163. Tuấn Minh
 164. Khánh Hưng
 165. Hoàng Phát
 166. Tuấn Hưng
 167. Hải Nam
 168. Thanh Duy
 169. Minh Tú
 170. Nhật Quang
 171. Phước Thịnh
 172. Công Danh
 173. Anh Vũ
 174. Bảo Minh
 175. Thành Nam
 176. Thành Công
 177. Trường Giang
 178. Quốc Khang
 179. Thanh Sơn
 180. Minh Thắng
 181. Tấn Phúc
 182. Thanh Phúc
 183. Tuấn Tú
 184. Hoàng Ân
 185. Tấn Khang
 186. Tấn Sang
 187. Nguyên Khôi
 188. Trường Thịnh
 189. Thế Vinh
 190. Nhật Tân
 191. Quốc Duy
 192. Tuấn Huy
 193. Mạnh Hùng
 194. Minh Tân
 195. Hữu Phúc
 196. Hoàng Vũ
 197. Chí Thiện
 198. Anh Dũng
 199. Minh Trung
 200. Minh Tài
 201. Nhật Duy
 202. Minh Sang
 203. Hoàng Tuấn
 204. Minh Toàn
 205. Minh Anh
 206. Minh Nghĩa
 207. Quốc Trung
 208. Bảo Huy
 209. Thế Anh
 210. Minh Khánh
 211. Công Thành
 212. Công Minh
 213. Thiên Long
 214. Quốc Kiệt
 215. Trọng Tín
 216. Tấn Thành
 217. Bảo Anh
 218. Thái Sơn
 219. Nhật Trường
 220. Hưng Thịnh
 221. Khánh Đăng
 222. Thanh Tâm
 223. Quốc Dũng
 224. Nam Khánh
 225. Phúc An
 226. Minh Hải
 227. Khánh Huy
 228. Hiếu Nghĩa
 229. Hoàng Thái
 230. Anh Tài
 231. Hoàng Việt
 232. Gia An
 233. Hữu Phước
 234. Minh Luân
 235. Hữu Lộc
 236. Tiến Thành
 237. Quang Khải
 238. Tùng Lâm
 239. Chí Thành
 240. Mạnh Cường
 241. Thành Lộc
 242. Quốc Hào
 243. Nhật Hào
 244. Phi Hùng
 245. Thành Tâm
 246. Gia Long
 247. Hoàng Phú
 248. Quốc Vinh
 249. Gia Thành
 250. Minh Hùng
 251. Thiên Phước
 252. Gia Tuấn
 253. Hoàng Khôi
 254. Duy Tân
 255. Minh Hưng
 256. Bình An
 257. Ngọc Huy
 258. Quốc Hùng
 259. Hoàng Thịnh
 260. Lê Minh
 261. Duy Bảo
 262. Ngọc Thiện
 263. Hoàng Thiện
 264. Văn Hiếu
 265. Thanh Phú
 266. Phúc Hậu
 267. Duy Minh
 268. Công Vinh
 269. Văn Tài
 270. Anh Quốc
 271. Hữu Nghĩa
 272. Ngọc Minh
 273. Hoàng Dũng
 274. Trung Hậu
 275. Minh Dũng
 276. Thái Dương
 277. Minh Kha
 278. Phát Đạt
 279. Hữu Tài
 280. Minh Phương
 281. Phước Lộc
 282. Tiến Minh
 283. Việt Hoàng
 284. Đức Tài
 285. Hữu Trí
 286. Đức Thiện
 287. Hoàng Nhân
 288. Quốc Bình
 289. Tuấn Khải
 290. Tuấn Phát
 291. Hạo Nam
 292. Hoàng Bách
 293. Thanh Lâm
 294. Tấn Hưng
 295. Đăng Quang
 296. Đức Mạnh
 297. Tuấn Khôi
 298. Hải Anh
 299. Hoàng Thông
 300. Hoàng An
 301. Thái Khang
 302. Chí Bảo
 303. Trường An
 304. Nhật Khang
 305. Hữu Nhân
 306. Nam Anh
 307. Đình Nguyên
 308. Thanh Toàn
 309. Chí Cường
 310. Phước Sang
 311. Hoàng Nguyên
 312. Minh Mẫn
 313. Ngọc Bảo
 314. Duy Phúc
 315. Hoài An
 316. Quang Dũng
 317. Hữu Thịnh
 318. Văn Đạt
 319. Hoài Bảo
 320. Tuấn Khanh
 321. Hoàng Phong
 322. Bảo Lâm
 323. Quang Thắng
 324. Quốc Phong
 325. Tuấn Phong
 326. Phú Khang
 327. Văn Thành
 328. Quốc Đại
 329. Nguyên Bảo
 330. Nhật Tiến
 331. Hoàng Thiên
 332. Ngọc Hải
 333. Phú Thịnh
 334. Văn Huy
 335. Hoàng Gia
 336. Hữu Thắng
 337. Minh Nguyên
 338. Thiên Lộc
 339. Quang Trường
 340. Chí Khang
 341. Tuấn Tài
 342. Tuấn Vũ
 343. Ngọc Phú
 344. Minh Thái
 345. Thanh Hoàng
 346. Quốc Nam
 347. Hữu Khang
 348. Minh Hậu
 349. Văn Minh
 350. Văn Phát
 351. Quang Anh
 352. Chí Dũng
 353. Nhật Long
 354. Minh Vũ
 355. Quang Phúc
 356. Hữu Thiện
 357. Gia Thuận
 358. Thanh Hiếu
 359. Thanh Phương
 360. Thuận Phát
 361. Minh Nhân
 362. Chí Tài
 363. Minh Trường
 364. Minh Bảo
 365. Ngọc Duy
 366. Thanh Long
 367. Bảo An
 368. Trí Thiện
 369. Chấn Hưng
 370. Phú Vinh
 371. Tấn Minh
 372. Minh Chiến
 373. Thành Luân
 374. Duy Khoa
 375. Gia Lạc
 376. Duy Hưng
 377. Ngọc Long
 378. Thanh Nhân
 379. Duy Mạnh
 380. Văn Phúc
 381. Thái Bình
 382. Tuấn An
 383. Hồng Phát
 384. Cao Trí
 385. Gia Vỹ
 386. Hữu Phát
 387. Phúc Hưng
 388. Minh Hào
 389. Minh Kiệt
 390. Xuân Trường
 391. Hải Minh
 392. Trung Dũng
 393. Thái Tuấn
 394. Phúc Lộc
 395. Chí Hào
 396. Tấn Huy
 397. Văn Hậu
 398. Hoàng Phi
 399. Thế Bảo
 400. Hải Long
 401. Đức Trọng
 402. Đức Trung
 403. Hồng Quân
 404. Đình Phong
 405. Kim Long
 406. Bảo Khanh
 407. Vĩnh Phát
 408. Thanh Liêm
 409. Minh An
 410. Kỳ Anh
 411. Thanh Phát
 412. Thành Vinh
 413. Gia Hoàng
 414. Đình Khôi
 415. Thanh Hùng
 416. Tấn Kiệt
 417. Văn Tiến
 418. Quang Hưng
 419. Thanh Quang
 420. Thanh Nam
 421. Phước Thiện
 422. Trí Nhân
 423. Đức Hiếu
 424. Đình Huy
 425. Thái An
 426. Thanh Tiến
 427. Gia Đạt
 428. Thanh Vũ
 429. Hoàng Sang
 430. Thành Nghĩa
 431. Ngọc Sơn
 432. Đức Tuấn
 433. Gia Tường
 434. Huy Khánh
 435. Đức Thành
 436. Xuân Phúc
 437. Hoàng Đức
 438. Đức Tiến
 439. Thanh Danh
 440. Bảo Khánh
 441. Hoàng Lộc
 442. Minh Trọng
 443. Hoàng Đạt
 444. Minh Lâm
 445. Tấn Thịnh
 446. Hoàng Hiệp
 447. Quang Trí
 448. Vinh Quang
 449. Hữu Đức
 450. Thái Hòa
 451. Minh Thiên
 452. Quang Duy
 453. Hoàng Tiến
 454. Thanh Tài
 455. Khánh Toàn
 456. Tuấn Dũng
 457. Minh Cường
 458. Ngọc Hiếu
 459. Khánh Hoàng
 460. Phương Duy
 461. Hoàng Tú
 462. Thành Hưng
 463. Khánh Nam
 464. Văn Đức
 465. Trí Đức
 466. Minh Sơn
 467. Trung Nhân
 468. Hoàng Khải
 469. Đại Phát
 470. Quang Long
 471. Nhật Hoàng
 472. Tấn Phong
 473. Thành An
 474. Thành Tiến
 475. Bảo Nguyên
 476. Thiên An
 477. Thanh Tân
 478. Quốc Tiến
 479. Mạnh Dũng
 480. Mạnh Quân
 481. Quốc Toàn
 482. Huy Khang
 483. Minh Quý
 484. Minh Quốc
 485. Trí Tài
 486. Đại Nghĩa
 487. Đăng Huy
 488. Duy An
 489. Tiến Hưng
 490. Phú Trọng
 491. Khánh Minh
 492. Hồng Anh
 493. Lê Huy
 494. Thanh An
 495. Quang Thịnh
 496. Quang Trung
 497. Quang Thái
 498. Trường Sơn
 499. Việt Hưng
 500. Chí Hiếu
 501. Phúc Minh
 502. Hải Dương
 503. Tấn An
 504. Tấn Phước
 505. Duy Khôi
 506. Duy Quang
 507. Xuân Bách
 508. Thái Thịnh
 509. Chí Vỹ
 510. Anh Tiến
 511. Quang Nhật
 512. Gia Hy
 513. Hoàng Hiếu
 514. Gia Kỳ
 515. Văn Lộc
 516. Hoài Phong
 517. Hồng Ân
 518. Hoàng Vinh
 519. Khánh An
 520. Đông Quân
 521. Phúc Vinh
 522. Nhựt Huy
 523. Trung Nguyên
 524. Hữu Thành
 525. Minh Phước
 526. Hạo Nhiên
 527. Thành Trí
 528. Chí Tâm
 529. Phước Khang
 530. Văn Thắng
 531. Văn Kiệt
 532. Hoàng Nghĩa
 533. Huỳnh Đức
 534. Nguyên Phúc
 535. Tiến Thịnh
 536. Phú Thành
 537. Trung Nam
 538. Khải Minh
 539. Đức Hải
 540. Thanh Bảo
 541. Nam Phong
 542. Văn Hải
 543. Nhất Huy
 544. Tuấn Thành
 545. Trọng Khôi
 546. Minh Lộc
 547. Hải Phong
 548. Minh Phong
 549. Kim Bảo
 550. Văn Trường
 551. Văn Long
 552. Thế Danh
 553. Trường Phát
 554. Khánh Nguyên
 555. Hồng Đức
 556. Thiên Minh
 557. Quốc Trí
 558. Vĩnh Hưng
 559. Quốc Thiên
 560. Ngọc Thành
 561. Ngọc Quý
 562. Hoàng Khánh
 563. Anh Phúc
 564. Tuấn Khoa
 565. Quang Phú
 566. Công Hậu
 567. Thịnh Phát
 568. Văn Nghĩa
 569. Đức Thắng
 570. Gia Bình
 571. Trường Hải
 572. Xuân Huy
 573. Xuân Lộc
 574. Văn Quý
 575. Thanh Hậu
 576. Vĩnh Phúc
 577. Văn Dũng
 578. Đức Toàn
 579. Thanh Nguyên
 580. Thanh Đạt
 581. Hoàng Phương
 582. Quốc Triệu
 583. Văn Hoàng
 584. Kiến Văn
 585. Ngọc Phúc
 586. Gia Thiện
 587. Quốc Trọng
 588. Trọng Trí
 589. Thành Phú
 590. Nhật Thiên
 591. Gia Lộc
 592. Văn Phong
 593. Hoàng Thành
 594. Trọng Đức
 595. Xuân Phát
 596. Anh Khang
 597. Trung Trực
 598. Nhật Phát
 599. Bảo Châu
 600. Kiến Quốc
 601. Minh Hiển
 602. Ngọc Sang
 603. Kiến Hào
 604. Gia Ân
 605. Đức Phú
 606. Quang Hiếu
 607. Văn Sang
 608. Hùng Anh
 609. Minh Tấn
 610. Kỳ Nam
 611. Văn Phú
 612. Tuấn Hùng
 613. Chí Kiên
 614. Hoàng Hưng
 615. Thanh Thiện
 616. Việt Hùng
 617. Thế Kiệt
 618. Đình Khang
 619. Hữu Đạt
 620. Minh Châu
 621. Hùng Cường
 622. Ngọc Phát
 623. Duy Phát
 624. Hữu Duy
 625. Ngọc Tuấn
 626. Đình Bảo
 627. Phát Tài
 628. Hữu Minh
 629. Quang Đạt
 630. Minh Khải
 631. Lê Hoàng
 632. Phúc Thiện
 633. Minh Hòa
 634. Thành Thái
 635. Hữu Toàn
 636. Trung Tính
 637. Thái Anh
 638. Việt Tiến
 639. Ngọc Anh
 640. Xuân Hiếu
 641. Văn Nam
 642. Quốc Thiện
 643. Văn Toàn
 644. Trung Quân
 645. Đức Hoàng
 646. Vĩnh Phú
 647. Hiển Long
 648. Duy Phương
 649. Cao Minh
 650. Vũ Phong
 651. Phú Cường
 652. Bảo Thiên
 653. Hữu Vinh
 654. Xuân Thịnh
 655. Chí Thanh
 656. Phú Hưng
 657. Trường Huy
 658. Huy Bảo
 659. Vũ Duy
 660. Duy Nam
 661. Hiếu Nhân
 662. Gia Phong
 663. Trung Hải
 664. Đại Nam
 665. Duy Phong
 666. Hữu Tiến
 667. Hưng Phát
 668. Hoài Ân
 669. Tiến Anh
 670. Thanh Hưng
 671. Tuấn Sang
 672. Phú Lộc
 673. Ngọc Thái
 674. Phúc Toàn
 675. Đức Nhân
 676. Công Hiếu
 677. Chí Công
 678. Nguyên Chương
 679. Quang Tiến
 680. Minh Kỳ
 681. Đình Phúc
 682. Hạo Thiên
 683. Duy Khương
 684. Văn Khang
 685. Duy Long
 686. Lê Khang
 687. Quang Khánh
 688. Đại Dương
 689. Thế Phong
 690. Việt Cường
 691. Lê Duy
 692. Tùng Dương
 693. Kiến Huy
 694. Đức Tín
 695. Văn Tuấn
 696. Khải Hoàn
 697. Nam Khang
 698. Trí Nguyên
 699. Quân Bảo
 700. Việt Thành
 701. Hoàng Nhật
 702. Hoàng Kha
 703. Văn Bảo
 704. Hoàng Thắng
 705. Trung Đức
 706. Xuân Phú
 707. Vĩ Khang
 708. Ngọc Thịnh
 709. Văn Tú
 710. Duy Thái
 711. Trung Thành
 712. Trí Bảo
 713. Chí Trung
 714. Gia Phước
 715. Tấn Hoàng
 716. Ngọc Khang
 717. Anh Nhật
 718. Thiên Vũ
 719. Anh Trí
 720. Trọng Phát
 721. Nhật Cường
 722. Quang Khôi
 723. Thanh Phước
 724. Phúc Thiên
 725. Thanh Trí
 726. Trí Minh
 727. Thế Hiển
 728. Trọng Phú
 729. Khương Duy
 730. Hữu Tín
 731. Quốc Vương
 732. Ngọc Thuận
 733. Trí Khang
 734. Thành Lợi
 735. Quốc Phú
 736. Đức Long
 737. Quốc Hải
 738. Bảo Lộc
 739. Gia Vinh
 740. Văn Thuận
 741. Tấn Khoa
 742. Hoài Anh
 743. Nhật Nguyên
 744. Toàn Thắng
 745. Trọng Tấn
 746. Thái Tú
 747. Bảo Ngọc
 748. Ngọc Đức
 749. Bảo Khôi
 750. Thanh Lộc
 751. Thế Khang
 752. Phúc Đạt
 753. Hồng Sơn
 754. Quang Thuận
 755. Hữu Khánh
 756. Quang Lộc
 757. Tuấn Duy
 758. Hiếu Thuận
 759. Nguyên Vũ
 760. Chấn Khang
 761. Minh Tùng
 762. Mạnh Tiến
 763. Phú Tài
 764. Tấn Lợi
 765. Đức Thuận
 766. Thanh Hòa
 767. Văn Quang
 768. Đức Vinh
 769. Bảo Khoa
 770. Hoàng Giang
 771. Thái Phong
 772. Ngọc Tiến
 773. Văn Thịnh
 774. Bảo Hưng
 775. Quốc Thành
 776. Thanh Trường
 777. Hải Triều
 778. Thiên Phát
 779. Tấn Phú
 780. Thanh Hiền
 781. Xuân Hoàng
 782. Văn Hùng
 783. Phúc Lâm
 784. Kiến Thành
 785. Mạnh Khang
 786. Văn Trọng
 787. Huy Phong
 788. Nhựt Minh
 789. Thành Duy
 790. Ngọc Tài
 791. Quốc Hoàng
 792. Kim Thành
 793. Công Huy
 794. Quốc Thuận
 795. Long Nhật
 796. Đức Lộc
 797. Quang Tuấn
 798. Hào Nam
 799. Ngọc Thắng
 800. Trí Thành
 801. Thanh Hào
 802. Quốc Lâm
 803. Tấn Đức
 804. Gia Nghĩa
 805. Hữu Trọng
 806. Hải Nguyên
 807. Gia Nguyên
 808. Quang Bảo
 809. Thanh Quý
 810. Thiện Phúc
 811. Bảo Tín
 812. Bảo Ân
 813. Đức Tâm
 814. Khang Huy
 815. Gia Hiếu
 816. Anh Bảo
 817. Vĩnh Tường
 818. Tấn Duy
 819. Đình Hiếu
 820. Minh Dương
 821. Thái Huy
 822. Ngọc Lâm
 823. Thanh Trọng
 824. Phúc Huy
 825. Đình Khoa
 826. Xuân Quang
 827. Hoàng Trọng
 828. Phú An
 829. Tuấn Hào
 830. Duy Hoàng
 831. Sơn Lâm
 832. Chấn Phong
 833. Văn Mạnh
 834. Gia Lâm
 835. Trường Thành
 836. Chí Minh
 837. Minh Hy
 838. Xuân Thành
 839. Đình Long
 840. Đức Dũng
 841. Hải Lâm
 842. Văn Khoa
 843. Văn Duy
 844. Thái Hưng
 845. Văn An
 846. Phước Tài
 847. Duy Thịnh
 848. Văn Cường
 849. Chí Huy
 850. Thanh Khang
 851. Tuấn Nam
 852. Quang Thiện
 853. Nhân Kiệt
 854. Đức Quang
 855. Nguyên Phong
 856. Thanh Thuận
 857. Đình Trí
 858. Thanh Thiên
 859. Quang Đại
 860. Phúc Điền
 861. Thành Phúc
 862. Gia Khôi
 863. Thành Huy
 864. Quốc Long
 865. Huy Anh
 866. Trường Khang
 867. Thái Nguyên
 868. Hoàng Lân
 869. Chí Vĩ
 870. Hoàng Trí
 871. Hải Sơn
 872. Ngọc Khánh
 873. Gia Kiên
 874. Hữu Thọ
 875. Anh Hiếu
 876. Phong Phú
 877. Ngọc Tú
 878. Thanh Trung
 879. Duy Lâm
 880. Bảo Kha
 881. Nhật Khoa
 882. Tiến Đức
 883. Duy Tường
 884. Hữu Luân
 885. Nhật Hưng
 886. Nguyên Khánh
 887. Đức Khải
 888. Gia Hòa
 889. Thành Khang
 890. Quốc Thanh
 891. Mạnh Tuấn
 892. Khải Nguyên
 893. Văn Hưng
 894. Tiến Lộc
 895. Anh Phát
 896. Đức An
 897. Sơn Tùng
 898. Đình Nhân
 899. Tuấn Nghĩa
 900. Hồng Minh
 901. Hoàng Trung
 902. Hoàng Luân
 903. Thiên Đức
 904. Chí Nhân
 905. Đình Toàn
 906. Phương Đông
 907. Thiên Trường
 908. Anh Kỳ
 909. Anh Nguyên
 910. Tuần Kiệt
 911. Tấn Trung
 912. Xuân Đức
 913. Thế Hưng
 914. Đại Phú
 915. An Phú
 916. Trọng Hoàng
 917. Bảo Toàn
 918. Ngọc Nam
 919. Chí Hùng
 920. Thanh Dũng
 921. Tuấn Ngọc
 922. Xuân Thắng
 923. Nam Long
 924. Hoàng Tân
 925. Thanh Vinh
 926. Phúc Anh
 927. Trọng Đạt
 928. Văn Tâm
 929. Đăng Nguyên
 930. Quang Hải
 931. Duy Khanh
 932. Bảo Quân
 933. Phú Gia
 934. Đức Nam
 935. Huy Vũ
 936. Cường Thịnh
 937. Thanh Nhã
 938. Phước An
 939. Đại Phúc
 940. Thành Lâm
 941. Thành Tân
 942. Việt Thắng
 943. Chí Đạt
 944. Khang Thịnh
 945. Minh Khiêm
 946. Thế Huy
 947. Hồng Thái
 948. Hồng Phong
 949. An Khánh
 950. Huy Long
 951. Minh Thịnh
 952. Minh Vương
 953. Ngọc Thạch
 954. Ngọc Vinh
 955. Bảo Hoàng
 956. Vĩnh Thịnh
 957. Tiến Khoa
 958. Nhật An
 959. Bá Thành
 960. Nhựt Hào
 961. Đức Hòa
 962. Gia Hân
 963. Thế Hào
 964. Tiến Phúc
 965. Hoài Thương
 966. Thiên Quốc
 967. Tuấn Kha
 968. Quang Thanh
 969. Huy Phát
 970. Tuấn Vinh
 971. Thái Duy
 972. Ngọc Vũ
 973. Phúc Bảo
 974. Phước Thành
 975. Anh Thái
 976. Gia Tiến
 977. Văn Hòa
 978. Duy Đức
 979. Thiên Trí
 980. Vũ Khang
 981. Ngọc Hưng
 982. Tấn Vinh
 983. Phước Đạt
 984. Nguyên Khoa
 985. Thanh Minh
 986. Nam Hải
 987. Chí Nguyên
 988. Thuận Thiên
 989. Minh Thức
 990. Hoàng Phước
 991. Ngọc Trí
 992. Quốc Tài
 993. Trung Tiến
 994. Hòa Phát
 995. Đình Nam
 996. Hoài Phúc
 997. Thế Duy
 998. Quang Phát
 999. Xuân Tùng
 1000. Trí Toàn

Ý nghĩa

Giúp chúng ta phân biệt các tên phức ở tên nam giới (xem thêm mô hình họ tên người Việt), qua đó việc giải nghĩa tên sẽ cho kết quả tốt hơn.


Xem thêm: