Hứa hẹn đợt cập nhật kế tiếp cho trang bầu.com

Dự định là đầu tháng 12 tới hoặc cùng lắm là đầu năm 2022, trang bầu.com sẽ được cập nhật thêm dữ liệu, với số lượng mẫu khoảng hơn 400 ngàn tên, gần gấp đôi so với hiện nay. Với số lượng mẫu lớn hơn, kèm một số cải tiến thêm về thuật toán, đặc biệt là phần xác định giới của tên, kết quả trả về sẽ chính xác hơn.

Ngoài ra tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về JavaScript để có thêm phần tích hợp thông tin họ vào, hiện tại chương trình chưa phân tích họ, mà mới chỉ phân tích đệm sát tên chính nhất và tên chính mà thôi.

Trong trạng thái hoàn hảo nó sẽ mở rộng thêm số lượng tên, với ngưỡng dự định là 500 đệm tên phổ biến nhất, điều này sẽ kéo theo lượng dữ liệu tăng gần gấp 5 lần so với hiện nay (hiện trang có 50 ngàn đệm-tên phổ biến). Tuy nhiên cái này sẽ tiến hành dần theo thời gian thôi, vì từ điển họ tên yêu cầu độ chính xác cao. Được cái khi bộ khung hoàn chỉnh rồi, thì việc cập nhật dần chỉ nghiêng về phần ngôn ngữ, ít phải lo lập trình.

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.